RD

STUDIO

НАШАТА ИСТОРИЯ



РД Студио ООД е фирма която предлага продукти и услуги с високо качество на базата на иновативни решения покривайки целия спектър от областта на външната и вътрешна светеща и несветеща реклама, фасадната декорация, вътрешният дизайн и интериор, широкоформатен печат, механично, лазерно рязане и гравиране на неметали, рязане на фибран и стиропор, вакуумно формоване и цифров печат, както и цялостното рекламно обслужване на клиентите ни. В условията на пандемия започнахме производството на проектирани от нашите инженери предпазни шлемове, както и на механични и автоматични станции за дезинфекция на ръце.

Основателят на фирмата е в рекламният бизнес от 1993 година. Той е от основателите на една от първите фирми в Пловдив занимаващи се с реклама. През 1998 г. започва самостоятелен бизнес под името Рудов Дизайн. През 2007 година се взема решение за технологично обновяване и закупуване на нова техника за затваряне на целия цикъл по производството на външна светеща и несветеща реклама, фасадната декорация, вътрешния дизайн и интериор с цел поемане на цялостно обслужване на клиентите. Последните 3 години успяхме да се наложим като професионалисти и в нестандартното търговско, жилищно, хотелско, дискотечно и рекламно оборудване.

online store

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС


Моля попълнете формата за контакт и ние ще ви се обадим при първа възможност.

reCAPTCHA demo: Explicit render after an onload callback



ЕВРОПРОЕКТИ

 



Проект № BG16RFOP002-2.089-4578-C01, „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Кратко описание на проекта вижте тук



Проект BG16RFOP002-2.073-1232-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Кратко описание на проекта вижте тук



УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ.

от "РД СТУДИО" ООД

гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)

гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359 88 88 53007; rdstudio.ood@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ЛЪЧЕЗАР ВЕСЕЛОВ РУДОВ

Лице за контакти: Лъчезар Веселов Рудов

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

Уведомяваме Ви, че "РД СТУДИО" ООД има следното инвестиционно предложение:

Изпълнение на: Промяна по време на строителство на СКЛАД 2 в РАБОТИЛНИЦА
ЗА СТУДЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА В УПИ XLVI-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
(ПИ 56784.539.302), кв. 4, по плана на ЮИПЗ - I-ва част, район "Тракия", гр. Пловдив