Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността, за удобство на потребителя, както и за статистически цели. Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.


search

online store

 

Добре дошли в РД СТУДИО


Ние сме фирма, която предлага продукти и услуги с високо качество на базата на иновативни решения покривайки целия спектър от областта на външната и вътрешна светеща и несветеща реклама, фасадната декорация, вътрешният дизайн и интериор, широкоформатен печат, механично и лазерно рязане и гравиране на неметали, рязане на фибран и стиропор, цифров печат, както и цялостното рекламно обсужване на клиентите ни.

 ЕвропроектиПроект BG16RFOP002-2.073-1232-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Кратко описание на проекта вижте тукУВЕДОМЛЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ.

от "РД СТУДИО" ООД

гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)

гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359 88 88 53007; rdstudio.ood@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ЛЪЧЕЗАР ВЕСЕЛОВ РУДОВ

Лице за контакти: Лъчезар Веселов Рудов

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

Уведомяваме Ви, че "РД СТУДИО" ООД има следното инвестиционно предложение:

Изпълнение на: Промяна по време на строителство на СКЛАД 2 в РАБОТИЛНИЦА
ЗА СТУДЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА В УПИ XLVI-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
(ПИ 56784.539.302), кв. 4, по плана на ЮИПЗ - I-ва част, район "Тракия", гр. Пловдив

Web realisation by Rumen Zhelyazkov