RD

STUDIO

НАШАТА ИСТОРИЯРД Студио ООД е фирма която предлага продукти и услуги с високо качество на базата на иновативни решения покривайки целия спектър от областта на външната и вътрешна светеща и несветеща реклама, фасадната декорация, вътрешният дизайн и интериор, широкоформатен печат, механично, лазерно рязане и гравиране на неметали, рязане на фибран и стиропор, вакуумно формоване и цифров печат, както и цялостното рекламно обслужване на клиентите ни. В условията на пандемия започнахме производството на проектирани от нашите инженери предпазни шлемове, както и на механични и автоматични станции за дезинфекция на ръце.

Основателят на фирмата е в рекламният бизнес от 1993 година. Той е от основателите на една от първите фирми в Пловдив занимаващи се с реклама. През 1998 г. започва самостоятелен бизнес под името Рудов Дизайн. През 2007 година се взема решение за технологично обновяване и закупуване на нова техника за затваряне на целия цикъл по производството на външна светеща и несветеща реклама, фасадната декорация, вътрешния дизайн и интериор с цел поемане на цялостно обслужване на клиентите. Последните 3 години успяхме да се наложим като професионалисти и в нестандартното търговско, жилищно, хотелско, дискотечно и рекламно оборудване.

online store

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС


Моля попълнете формата за контакт и ние ще ви се обадим при първа възможност.

reCAPTCHA demo: Explicit render after an onload callbackЕВРОПРОЕКТИ

 Проект № BG16RFOP002-2.089-4578-C01, „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Кратко описание на проекта вижте тукПроект BG16RFOP002-2.073-1232-C01 - „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Кратко описание на проекта вижте тукУВЕДОМЛЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ.

от "РД СТУДИО" ООД

гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)

гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, район Тракия, ЮИЗ, ул. "Нестор Абаджиев", №57

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): +359 88 88 53007; rdstudio.ood@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ЛЪЧЕЗАР ВЕСЕЛОВ РУДОВ

Лице за контакти: Лъчезар Веселов Рудов

 

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

Уведомяваме Ви, че "РД СТУДИО" ООД има следното инвестиционно предложение:

Изпълнение на: Промяна по време на строителство на СКЛАД 2 в РАБОТИЛНИЦА
ЗА СТУДЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ И ПЛАСТМАСА В УПИ XLVI-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
(ПИ 56784.539.302), кв. 4, по плана на ЮИПЗ - I-ва част, район "Тракия", гр. Пловдив