Този сайт използва бисквитки с цел подобряване на функционалността, за удобство на потребителя, както и за статистически цели. Ако сте съгласни с такава употреба на бисквитките, моля натиснете „Съгласен съм”.


search

online store

Качество
Високото качество ни е главен приоритет

Политики за качеството и околната среда
Пътища за постигане и цели на политиките

Ръководството на РД Студио е изградило и утвърдило "Политика по качеството" на дружеството и е информирало за нея клиентите, служителите, доставчиците и партньорите.

Мениджърският екип на РД Студио ООД осъзнава, че просперитета на дружеството, неговата стабилност и дял на пазара зависи от клиентите и отдава първостепенно значение на качеството в цялостната си дейност.

Основната цел на фирмата е да задоволява все по-пълно изискванията и очакванията на клиентите. 

 

За постигане на тази основна цел ние осигуряваме:

 

  • точно определяне на изискванията на клиентите и качественото им изпълнение;
  • предлагане на качествени и конкурентоспособни продукти;
  • съвременно техническо оборудване;
  • гъвкавост при управление на финансовите, материалните и човешките ресурси;
  • мотивиране на служителите чрез обучение в новите разработки и стандарти за качество, повишаване на квалификацията и създаване на добър микроклимат в дружеството, адекватно възнаграждение и здравословна работна среда.

 

Управленският екип на РД Студио:

 

  • полага необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството от всички служители на дружеството;
  • насърчава всички служители в работата им за подобряване на качеството;
  • осигурява необходимите ресурси за функционирането на системата по управление на качеството;
  • ангажира се с непрекъснато подобряване на ефективността на системата за управление на качеството.

Направено от нас
Кратко портфолио на професионализма граден с години

Al_Juneidi

Светещи букви

Arena Style

Светещи обемни букви

Bar Atlas

Светеща реклама

Basta Jeans&Style

Светещи реклами

Biofresh - административна сграда

Обемни светещи букви

Biofresh Cosmetics

Светещи обемни букви

Biofresh база Царацово

Светещи обемни букви

Bologna food

Светещи обемни букви

Страница 1 от 13
Web realisation by Rumen Zhelyazkov