В

условия на световна пандемия проектирахме и започнахме собствено производство на предпазни шлемове, предпазни прегради, два модела професионални станции за дезинфекция - механична и автоматична и един модел слим станция за дезинфекция.

Предпазни шлемове
П

редпазния шлем за многократна употреба пази вашето лице. Той предпазва от преки попадения на течни секрети по откритите части на лицето. По този начин шлемът ви предпазва от заразяване, което може да се случи, ако ползвате само предпазна маска и очила, тъй като те не покриват изцяло лицето ви.
Предпазният шлем е не просто необходим, а задължителен за медицински работници, които са на първа линия в борбата с вирусните заболявания и особено за тези, които извършват манипулации като ендотрахеална интубация, при които е възможно пръски секрет от пациента да попаднат по лицето на лекуващият лекар.
Предпазният шлем е подходящ и препоръчителен и за всеки, на който работата му с клиенти налага по-близка дистанция. Такива са служители, които работят на каса, щанд или информация в търговските обекти и супермаркетите, банкови служители, служители на застрахователни агенции и аптеки.

helmet5
helmet4
helmet3
helmet2
helmet1

 

Предпазни прегради
П

редпазните защитни прегради пазят вас и вашите служители при неизбежен близък контакт с клиенти. Предпазните прегради пазят от преки попадения на течни секрети и пръски върху лицето и ръцете на вашите служители, на които в условията на световна пандемия им се налага да останат на своите работни места и да контактуват от близки разстояния с клиенти.
Нашият професионален екип разработи дизайн на разглобяеми защитни прегради, които лесно могат да се транспортират до вашето работно място и да бъдат сглобени без да се налага да имате специални умения за това.
Защитните прегради стоят достатъчно устойчиво върху равни повърхности без да се налага да се закрепят допълнително.
Преградите се изработват от PET G прозрачен материал отличаващ се с висока светлопропускливост и механична и химична устойчивост.

MG 6427
MG 6410
MG 6409
MG 6406
MG 6403

 

Механични станции за дезинфекция
Б

езконтактна станция за дезинфекция RD BOX PRO M е механичен диспенсър за дезинфекция на ръце. Той е разработен от алуминиев композитен панел с дебелина 4мм и е с вградена система за изпомпване на дезинфектант за ръце.
Материалът, от който е изработен диспенсъра притежава сертификат за негоримост! Системата служеща за дезинфекция на ръцете е вградена в диспенсъра и прецизно изчислява необходимото количество дезинфектант (от 1 до 2мл.), което машината изпомпва към ръцете ви. С поставянето на крака ви на посоченото място и натискането на механичния педал се задейства изпомпваща система, която пулверизира дезинфекциращия разтвор към ръцете ви.

Не се изисква ел. захранване и специфичен монтаж. Височината му е подходяща за употреба от деца!

MG 6613
MG 6606
MG 6605
MG 6603
MG 6601

 

Автоматични станции за дезинфекция
А

втоматичната безконтактна станция за дезинфекция RD BOX PRO А е автоматичен диспенсър за дезинфекция на ръце. Той е разработен от алуминиев композитен панел с дебелина 4мм и е с вградена електрическо-хидравлична система за изпомпване на дезинфектанта.
Материалът, от който е изработен диспенсъра притежава сертификат за негоримост!
Системата служеща за дезинфекция на ръцете е вградена в диспенсъра и прецизно изчислява необходимото количество дезинфектант (от 1 до 2мл.), което машината изпомпва към ръцете ви.
С поставянето на ръцете ви на посоченото място посредством датчик се задейства изпомпваща система, която пулверизира дезинфекциращия разтвор към ръцете ви.

Изисква се ел. захранване 200-240V, но не се изисква специфичен монтаж. Височината му е подходяща за употреба от деца!

MG 6708 1000x1000
MG 6702 1000x1000
MG 6696 1000x1000
MG 6694 1000x1000
MG 6692 1000x1000

 

Безконтактна дезинфекционна машина RD SLIM
Б

езконтактна дезинфекционна машина RD SLIM e безконтактен диспенсър за дезинфекция на ръце, като с поставянето на крака ви на посоченото място и натискането на механичния педал се задейства изпомпваща система, която пулверизира дезинфекциращия разтвор към ръцете ви.

RD SLIM се предлага в четири цвята. Предлагаме я с възможност за индивидуално фирмено брандиране. Машината е компактна и устойчива и предлага бърза и лесна дезинфекция на цена под 1 ст.

slim2
slim1